Home

Corona is ook in 2021 de oorzaak dat de kunstroute niet door gaat.

Oproep aan alle kunstenaars in Opsterland, doe mee! En help mee via het informeren van ons publiek d.m.v. vermelding van de evenementen op jullie eigen websites en/of socialmediapagina’s.

12 september 2020 Beetsterzwaag

Kunstmarkt & Beeldentuin

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Op zaterdag 12 september is van 11 tot 17 uur de Jaarlijkse Kunstmarkt “Kunst in Opsterland” in het schilderachtig gelegen Lycklamapark (achter het Lycklamahûs, Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag).

Er doen circa 35 kunstenaars mee. De kunst is te koop en is zeer gevarieerd: sieraden, bijzondere tassen, schilderijen, fotografie, tekeningen, keramiek, glas-, textiel, metaal- en houtwerk. Ook wordt een beeldentuin ingericht. Gratis toegang voor publiek. Info: www.kunstinopsterland.nl

Het is tijdens de landelijke Open Monumentendag. Daarom is het Lycklamahûs (Rijksmonument) ook geopend van 11 -17 uur voor het bezichtigen van het interieur op de begane grond, o.a. de Trouwzaal met de schilderijen portretten van de leden van de familie Lycklama à Nijeholt. Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’ van 2018, is op één van de wanden in de hal een de stamboom aangebracht van het geslacht Lycklama à Nijeholt.

Ook de Notariskoepel is open van 11 -17 uur. In de boomgaard achter Hoofdstraat 82.De Notariskoepel werd door de familie Lycklama à Nijeholt gebruikt als prieel.

Buiten, bij de hoofdingang aan de achterkant van het Lycklamahûs, vertelt wandeljournalist Fokko Bosker in een aantal korte toespraken over de geschiedenis en de situering van Beetsterzwaag en de vele adelshuizen/landgoederen plaatsen in de context van het landschap, o.a. gevormd door het Koningsdiep. Op de tij dstippen 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

Optredens tijdens de Kunstmarkt: de troubadour singer/songwriter Murk Aukema met gitaar en de danseres/actrice/theater, Ute Kaiser, die “anderhalve meter afstand” uitbeeldt.

Deelnemende kunstenaars zijn o.a.: Wim de Boer, Corina Blom, Nel de Boer, Klaas Boschma, Fike Bouma, Jannetta Bron, Ineke Carolus, Anne van Dalen, Gerard Dijkstra, Gerda Douma, Janny Friso, Gerda Hamsma, Louise Hoekstra, Frank Hohl, Metsje de Jong, Georgette Kam, Bé Ketelaar, Klaas Klazema, Natalie de Klijn, Hannke Luit, Leo Maarleveld, Erik Mol , Isabelle Oppel, Museum Opsterland, Anneke Pasman, Joke Plomp,