VERLOST

Winterkunst evenement in it Damshûs te Nij Beets: VERLOST

Naar aanleiding van het Domela Nieuwenhuis jaar waarin het 100  jaar geleden is dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis overleed organiseert Kunst in Opsterland het winterkunst evenement VERLOST in it Damshûs op 28, 29 en 30 december 2019.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis was een sterke voorvechter voor de rechten en betere omstandigheden van de arbeiders rond 1900 en werd in Opsterland door de veenarbeiders gezien als Ús Ferlosser.

In de schamele houten huisjes op het terrein van het openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets kun je je vooral in de winter voorstellen in welke erbarmelijke toestand de grote arbeidersgezinnen moesten leven. De combinatie van het Domela Nieuwenhuis-jaar en de locatie was voor de werkgroep Kunst in Opsterland de aanleiding om met het thema VERLOST een mooi winterkunst evenement te gaan organiseren.

Verlost betekent: bevrijd uit een benarde positie of een gevangenschap, in de ruime zin van het woord.

Na een oproep in het kunstenaarsblad BK-informatie verdiepten verschillende kunstenaars uit het hele land zich in de persoon van Domela en in het leven van de veenarbeiders en als zij dachten met hun kunst een mooie bijdrage aan ons thema VERLOST te kunnen leveren stuurden zij een plan in.

De plannen van de kunstenaars zijn door de werkgroep met behulp van extern gecommitteerde Josine Sibum Siderius, onder meer directeur van Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag, geselecteerd op kwaliteit en originaliteit en verder is gelet op verscheidenheid en de inhoudelijke relatie met het thema en de locatie. Er is uitdrukkelijk gekozen voor installatie- en performancekunst omdat deze vormen (in de gemeente Opsterland) niet gauw aan bod komen. Tijdens het winterkunst evenement zullen in de huisjes en andere locaties op het terrein van it Damshûs elf verschillende kunstprojecten van kunstenaars of kunstenaarsduo’s rond het thema VERLOST te zien zijn.

In het koude winterdonker zullen sfeervolle verlichting, vuurkorven, muziek en warme winterkost (oliebollen) voor een bijzondere sfeer zorgen, maar trek wel uw warme winterjas aan!

De geselecteerde kunstenaars zijn:

Jaap de Ruig met bijzondere videoprojecties op ramen, gebaseerd op zijn leven als kind van een ongehuwde moeder die in de vijftiger jaren liefdevol werd opgevangen bij de Woodbrookers in Kortehemmen.

Joris Collier en Gerdie de Jong die met hun ludieke performance bezoekers willen verlossen.

Sigrid Hamelink maakt een fijnzinnige installatie van keramiek waarop een video wordt geprojecteerd.

Odette Muijsers laat kunst over eten zien dat een contrast met de omgeving vormt

Pat van Boeckel die een video op een overhemd projecteert waarbij associaties met gevangenschap en Jezus vanzelf komen.

Marcella Kuiper maakt een installatie Ruimtetijd, waarin de bezoeker even verlost raakt van deze tijd en ruimte

Saber Mikael maakt een persoonlijk kunstwerk over zijn eigen leven als vluchteling uit Irak en zijn benarde positie in de AZC’s

Raimond Evers heeft een prachtige grote machine die na veel gepiep en gekraak een zucht van verlossing slaakt

Leontine Lieffering naait eenenorm grote lijntekening met keperband gebaseerd op het veenlandschap en Domela

Wianda Keizer gaat dagenlang aan het werk in één van de locaties met een installatie van touw

Ank van Engelen maakt een meute aanbiddende cycloopjes

Het museum is geopend van 14:00 tot 20:00 op 28, 29 en 30 december 2019 (Domela Nieuwenhuisweg 59b, Nij Beets). De opening zal plaatsvinden door Eeltsje Hettinga op 28 december 14:00 op het bruggetje in It Damshûs.

Gratis rondleidingen (ongeveer een uur) iedere openingsdag om 14:30, 16:30 en 18:30

Lezing over Domela Nieuwenhuis elke openingsdag 16:00 (ongeveer een kwartier)

Op zaterdag en maandag komt Bennie Huisman om oude socialistische liederen te laten horen. (15:00, 17:00 en 19:00)

Op zondag zijn Max en Maria er met hun zelfgeschreven smartlappen.

Eeltsje Hettinga (dichter fan Fryslân 2017-2019) komt zaterdag en zondag om 16:30 voordragen; hij maakte een gedicht speciaal voor ons evenement.

Snert, bruine bonensoep en oliebollen zijn verkrijgbaar tijdens het evenement en in de kantine is lekkers en koffie of thee.

Entree €5,-

Houd de site en de socials in de gaten voor updates over muziek en voor meer informatie over de kunstenaars.

www.kunstinopsterland.nl | facebook | instagram