Buitenkunst

Buitenkunst van de Gemeente Opsterland, in de Kunstroute van 2023

CONTOUREN SCHANS t.o. de bibliotheek Schansbrug

Henk Hoen en Meinte van der Velde 2016

sculptuur metaal,glas etc.

Contouren Schans
In 2016 maakten Henk Hoen en Meinte van der Velde een kunstwerk met de contouren van de schans, een maquette bestaand uit glas en metaal van maar liefst 400 kilo. Met dit werk wordt verwezen naar het zeventiende-eeuwse Gorredijk, het is een replica van de schans van toen. Voor de makers was het belangrijk dat mensen konden zien wat het werk is, dat ze de kunst begrijpen. Het kunstwerk werd geplaatst in het kader van Centrum Plan Oost, waarmee in 2014 werd gestart. Het gebied onderging een metamorfose met onder andere de aanleg van 280 parkeerplaatsen. De plaatsing van het kunstwerk symboliseerde het einde van de herinrichting van het oostelijke centrum van Gorredijk.

TURFSTAPEL EN LAWEI Nij Beets, rotonde Domela Nieuwenhuisweg

Anne Annema 2008

baksteen en cortenstaal

Turfstapel en Lawei
In 2008 onderging Nij Beets een herinrichting, waarbij een nieuw kruispunt de Domela Nieuwenhuisweg en Tolhekbuurt verbind met de Swynswei en Prikkewei. Dorpsbelang Nij Beets gaf de opdracht voor het vervaardigen van enkele kunstwerken aan kunstenaar Anne Annema, die een plek kregen op het nieuwe kruispunt. De turfstapel (Fries: stûke), midden op het kruispunt, is een van stenen gestapelde put die herinnert aan de turfwinning in de omgeving en de geschiedenis van het dorp. Een stûke is een ronde, holle turfstapel die men vroeger gebruikte om de stukken turf aan de lucht te laten drogen. De stenen verbeelden de drogende turven. De stapel wordt gecomplementeerd door een lawei. Een lawei diende om de werktijden van de veenarbeiders aan te geven.

DE WACHTER tuin achter gemeentehuis Beetsterzwaag

Tseard Visser en Sip Visser 1977

gesmeed en gelast messing

De Wachter
De Wachter is een sculptuur gemaakt van messing op een bakstenen sokkel. Tseard Visser en zijn zoon Sip vervaardigden het werk in 1977 in het kader van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR), in opdracht van gemeente Opsterland. De BKR bestond van 1956 tot 1987. Kunstenaars konden in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen krijgen, en moesten bovendien aan enkele andere voorwaarden voldoen. Tseard Visser was getrouwd met kunstenares Mare van der Woude, met wie hij een kunstenaarsgemeenschap stichtte in Duurswoude.

DE PIJL ( de spits van Ids ) Ids Willemsma 1993 Ureterp

Spits van Ids
De Pijl, ook wel bekend als de Spits van Ids of de Naald, fungeert als toegangspoort tot het dorp en is gemaakt door kunstenaar Ids Willemsma in 1993. Kenmerken voor Willemsma zijn de grote stalen beelden die op meerde plaatsen in Noord Nederland te zien zijn. Het ontwerp van de Pijl is gebaseerd op draaibare planken, de zogenaamde ‘barten’, die vroeger over de Oerterper Feart lagen. De stalen pijlvorm is maar liefst 25 meter lang.

OP HANDEN GEDRAGEN Joop van Bergen 2006 Wijnjewoude

Brons

Op handen gedragen
In 2006 vervaardigde Joop van Bergen het kunstwerk ‘Op handen gedragen’. Joop van Bergen besloot rond zijn vijftigste verjaardag om zich volledig toe te leggen op zijn kunstenaarschap, voorheen werkte hij als leraar, en kocht een oude bakkerij in Wijnjewoude die dienstdeed als woon-werkpand. Deze plastiek bestaat uit een bronzen sculptuur op een sokkel van gele bakstenen. De man en de vrouw dragen een huis. De symboliek erachter is dat een dorp pas gaat leven wanneer de inwoners het dorp op handen dragen. De plaatsing van het kunstwerk vormde de afsluiting van een opknapbeurt die het dorp onderging.

DE OMARMING Alie Popkema 2015 Hemrik

cortenstaal

Het kunstwerk Omarming van Alie Popkema bestaat uit meerdere cortenstaal elementen die langs de Binnenwei van Hemrik te zien zijn. Aan beide ingangen van het werk staat een identiek kunstwerk in de vorm van twee schuin tegen elkaar staande, kommavormige platen. Tussen de werken aan beide ingangen van het dorp zijn verspreid langs de weg meerdere ronde schijven te zien, die water, turf en bomen verbeelden, het wezen van Hemrik. Het werk is gemaakt in opdracht van Provinsje Fryslân en Plaatselijk Belang, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe snelweg N381, die nabij Hemrik aangelegd is in 2016. De opdracht aan de kunstenares was om een kunstwerk te maken dat verbindt. Omarming symboliseert Hemrik als thuishaven: wie uitvliegt en uiteindelijk weer terugkeert naar Hemrik kan hier altijd rekenen op een

DE LIPHUSTER HARKE P. de Jong 1999

Plaatstaal

De Liphúster Harke
De Liphúster Harke is vervaardigd in 1999 naar een ontwerp van P. de Jong en werd op 29 mei van dat jaar onthuld door burgemeester W.M. Cornelis bij de afsluiting van de dorpsvernieuwing. Het kunstwerk stelt een silhouet voor van een man met een hooihark. De sculptuur, gemaakt van plaatstaal, herinnert aan gereedschapsmaker Fokke Smeding. De Liphúster harke stond in de wijde omgeving bekend als de beste hooihark. Van eind negentiende eeuw tot ongeveer 1965 werd de hark gemaakt en verkocht in de kuiperij van vader en zoon De Groot aan de Buorren. De ontwerper van de populaire hark was Fokke Smeding (1866-1922), postkantoorhouder van Lippenhuizen. De hark was licht en handzaam, maar zeer robuust: een volwassen man zou eraan kunnen hangen. Zodoende verwijst het werk ook naar een traditie in Lippenhuizen om tijdens de jaarlijkse kermis wedstrijden harkhangen te organiseren. In 2018 kreeg het de huidige plek voor MFA Kobunderhûs.