Buitenkunst

uitgelichte Kunstwerken van de Gemeente Opsterland, in de Kunstroute van 2022

Copyright Foto’s: Truus van Dalsem

Levende Ent

Kunstenaar Jaap van der Meij ( 1923-1999), die in de jaren zeventig tachtig van de vorige eeuw zijn atelier had in de afgebroken Adelskerk van Oud Beets, maakte Levende Ent in 1973 om uiting te geven aan zijn woede, dat een beschonken chauffeur een boom omver had gereden. Het beeld zou in eerste instantie dan ook “Woedende Ent”genoemd worden. Jaap van der Meij heeft een groot tal kunstwerken vervaardigd, die doorgaans in Noord-Nederland geplaatst zijn. Hij werkte onder meer met beton, dat in piepschuim mallen gegoten werd.

De Appelmaster

Dit bronzen beeld is in 1988 gemaakt door Karianne Krabbendam. Het beeld is een verwijzing naar de arbeidersopstanden die plaatsvonden in Nij Beets naar aanleiding van de slechte werkomstandigheden van veenarbeiders. De appelmaster (stakingsleider) was de aanvoerder van de stakende veenarbeiders. Onder aanmoediging van onder meer Ferdinand Domela Nieuwenhuis werd er gestreden voor een verbetering van de leef- en werkomstandigheden.

Bewogen Raster

In 1996 vatte galeriehouder Sieb Hellinga het idee op om van Beetsterzwaag een kunst(enaars)dorp te maken. Hij schreef het gemeentebestuur aan met zijn plannen. De gemeente kon zich goed vinden in de aangedragen redenen voor de plaatsing van een kunstwerk, zoals een toename van de gebruikswaarde van tuinen voor esthetische recreatie door een uitgekiende kunstinvulling. Het ontwerp van Piet Hein Stulemeyer past bij uitstek in een parkachtige ambiance door het gebruik van lichte, ruimtelijke materialen, zoals in dit geval glas en RVS.

De roepende sluiswachter

De Roepende Sluiswachter is in 1993 vervaardigd door Gosse Dam. De sluiswachter is een van de vele beelden in Friesland die verwijzen naar het verdwenen verleden. De sluiswachter vormt een verwijzing naar de verdwenen sluis in Bakkeveen. Gosse Dam werd geboren in Buitenpost en volgde zijn opleiding aan Academie Minerva in Groningen. Zijn kunstwerken zijn figuratief, kenmerkend is een lichte stilering en weinig details. De nadruk ligt op de grote vorm.

Verbinding

Verbinding van Jikke van de Waal-Bijma (1952) bestaat uit een serie van kunstwerken gemaakt van cortenstaal op verschillende locaties in Wijnjewoude. Op initiatief van de Stuurgroep Wijnjewoude en de Projectorganisatie N381 werd de kunstenares benaderd om een kunstwerk te ontwerpen in verband met de aanleg van de nieuwe N381. Met het kunstwerk wordt de verbinding tussen de woongebieden Wijnjewoude, Weinterp en Klein Groningen verbeeld.

de Stobbe

De Stobbe is gemaakt in 1981 door Hans Snoek Het bovenste deel bestaat uit hardsteen, geplaatst op een bakstenen sokkel. Het kunstwerk was een geschenk van de Culturele Commissie Opsterland en stond aanvankelijk voor dorpshuis de Mande, dat werd afgebroken. De inspiratie voor het ontwerp kwam van de gesnoeide leilinden voor het dorpshuis. Bij de bouw van overheidsgebouwen gold destijds nog een percentageregeling, waarmee dergelijke kunstwerken gefinancierd werden. Later is het beeld verplaatst naar de huidige locatie, bij de Piterkerk.

Dame met koffer

In 1911 werd er een tramlijn geopend tussen Lippenhuizen en Oosterwolde, exact op deze plek. Een eeuw later is de tram allang verleden tijd, maar als herinnering aan deze periode is er, naast een nieuwe tramhalte, een serie van kunstobjecten gemaakt van cortenstaal geplaatst als verwijzing naar het verleden. De dame met koffer staat te wachten op de tram, ook is er een stootblok en enkele andreaskruizen geplaatst. Het ontwerp van kunstenaar Hensen Trenning werd gemaakt in het kader van de herinrichting van het plein De Trijhoek. Het doel van het ontwerp is om automobilisten langzamer te laten rijden.