De Turfwegen

DE TURFWEGEN

Fan plaggen, seadden en stikkene plinten
it hinnekommen achter in heal fersakke daam,
fjouwer minsken benjonken
in keale bjirkebeam, klompen en klean,
donker as de loft dy’t winter hâldt.

Hoe’t de fotograaf, faaks
út in djip stik greppel wei, frou, bern en faam
delset hat tsjin in lege hoarizon.

Iepen te brekken de romte achter de blik
fan har dy’t sûnder lins
it lânskip op te nimmen stiet.

Achter it byldskerm bûgje ik foaroer,
almar djipper as wie der
in wei en wurd yn har ivichheid wei,
as bestie der in lyts lawei dat earne
yn de tearen fan har plunje
Tiid syn tsjustere turfwegen seit.

Eeltsje Hettinga, 7 desimber 2019 / www.eeltsjehettinga.nl


DE TURFWEGEN

Van plaggen, gras en kapotte plinten
het onderkomen voorbij een vervallen dam,
vier mensen naast een kale berk,
klompen en kleren, donker als de lucht
die winter herbergt.

Hoe de fotograaf, misschien
vanuit een greppel, meisje, moeder en koters
heeft neergezet tegen een lage horizon.

Open te breken de ruimte achter de blik
van haar die zonder lens
het landschap staat op te nemen.

Achter het beeldscherm buig ik voorover,
almaar dieper als was er
een weg die aan haar eeuwigheid raakt,
alsof er een klein lawei bestond dat ergens
in de plooien van haar plunje
Tijd zijn donkere turfwegen spreekt.

Eeltsje Hettinga, 7 december 2019 / www.eeltsjehettinga.nl

plaggenhut Middendorp 1907

VERLOST

Winterkunst evenement in it Damshûs te Nij Beets: VERLOST

Naar aanleiding van het Domela Nieuwenhuis jaar waarin het 100  jaar geleden is dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis overleed organiseert Kunst in Opsterland het winterkunst evenement VERLOST in it Damshûs op 28, 29 en 30 december 2019.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis was een sterke voorvechter voor de rechten en betere omstandigheden van de arbeiders rond 1900 en werd in Opsterland door de veenarbeiders gezien als Ús Ferlosser.

In de schamele houten huisjes op het terrein van het openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets kun je je vooral in de winter voorstellen in welke erbarmelijke toestand de grote arbeidersgezinnen moesten leven. De combinatie van het Domela Nieuwenhuis-jaar en de locatie was voor de werkgroep Kunst in Opsterland de aanleiding om met het thema VERLOST een mooi winterkunst evenement te gaan organiseren.

Verlost betekent: bevrijd uit een benarde positie of een gevangenschap, in de ruime zin van het woord.

Na een oproep in het kunstenaarsblad BK-informatie verdiepten verschillende kunstenaars uit het hele land zich in de persoon van Domela en in het leven van de veenarbeiders en als zij dachten met hun kunst een mooie bijdrage aan ons thema VERLOST te kunnen leveren stuurden zij een plan in.

De plannen van de kunstenaars zijn door de werkgroep met behulp van extern gecommitteerde Josine Sibum Siderius, onder meer directeur van Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag, geselecteerd op kwaliteit en originaliteit en verder is gelet op verscheidenheid en de inhoudelijke relatie met het thema en de locatie. Er is uitdrukkelijk gekozen voor installatie- en performancekunst omdat deze vormen (in de gemeente Opsterland) niet gauw aan bod komen. Tijdens het winterkunst evenement zullen in de huisjes en andere locaties op het terrein van it Damshûs elf verschillende kunstprojecten van kunstenaars of kunstenaarsduo’s rond het thema VERLOST te zien zijn.

In het koude winterdonker zullen sfeervolle verlichting, vuurkorven, muziek en warme winterkost (oliebollen) voor een bijzondere sfeer zorgen, maar trek wel uw warme winterjas aan!

De geselecteerde kunstenaars zijn:

Jaap de Ruig met bijzondere videoprojecties op ramen, gebaseerd op zijn leven als kind van een ongehuwde moeder die in de vijftiger jaren liefdevol werd opgevangen bij de Woodbrookers in Kortehemmen.

Joris Collier en Gerdie de Jong die met hun ludieke performance bezoekers willen verlossen.

Sigrid Hamelink maakt een fijnzinnige installatie van keramiek waarop een video wordt geprojecteerd.

Odette Muijsers laat kunst over eten zien dat een contrast met de omgeving vormt

Pat van Boeckel die een video op een overhemd projecteert waarbij associaties met gevangenschap en Jezus vanzelf komen.

Marcella Kuiper maakt een installatie Ruimtetijd, waarin de bezoeker even verlost raakt van deze tijd en ruimte

Saber Mikael maakt een persoonlijk kunstwerk over zijn eigen leven als vluchteling uit Irak en zijn benarde positie in de AZC’s

Raimond Evers heeft een prachtige grote machine die na veel gepiep en gekraak een zucht van verlossing slaakt

Leontine Lieffering naait eenenorm grote lijntekening met keperband gebaseerd op het veenlandschap en Domela

Wianda Keizer gaat dagenlang aan het werk in één van de locaties met een installatie van touw

Ank van Engelen maakt een meute aanbiddende cycloopjes

Het museum is geopend van 14:00 tot 20:00 op 28, 29 en 30 december 2019 (Domela Nieuwenhuisweg 59b, Nij Beets). De opening zal plaatsvinden door Eeltsje Hettinga op 28 december 14:00 op het bruggetje in It Damshûs.

Gratis rondleidingen (ongeveer een uur) iedere openingsdag om 14:30, 16:30 en 18:30

Lezing over Domela Nieuwenhuis elke openingsdag 16:00 (ongeveer een kwartier)

Op zaterdag en maandag komt Bennie Huisman om oude socialistische liederen te laten horen. (15:00, 17:00 en 19:00)

Op zondag zijn Max en Maria er met hun zelfgeschreven smartlappen.

Eeltsje Hettinga (dichter fan Fryslân 2017-2019) komt zaterdag en zondag om 16:30 voordragen; hij maakte een gedicht speciaal voor ons evenement.

Snert, bruine bonensoep en oliebollen zijn verkrijgbaar tijdens het evenement en in de kantine is lekkers en koffie of thee.

Entree €5,-

Houd de site en de socials in de gaten voor updates over muziek en voor meer informatie over de kunstenaars.

www.kunstinopsterland.nl | facebook | instagram

KUNSTMARKT 2019

Kunstmarkt van “Kunst in Opsterland” in het Lycklamapark
Beetsterzwaag.

Op zaterdag 14 september begint om 11 uur de jaarlijkse kunstmarkt van de werkgroep “Kunst in Opsterland” in het schilderachtig gelegen Lycklamapark (achter het Lycklamahûs, Hoofdstraat 80). Er doen circa 30 kunstenaars mee die uit het hele land afkomstig zijn. Enkele kunstenaars verzorgen bovendien een workshop. Deze kunstmarkt werd sinds vele jaren in het Sparjebird Speelbos gehouden, maar dit jaar voor het eerst in Beetsterzwaag. Deze nieuwe mooie locatie heeft ook nieuwe kunstenaars aangetrokken. Er zijn ongeveer 30 kramen met sieraden, bijzondere tassen, schilderijen, fotografie, keramiek, glas-, textiel, metaal- en houtwerk.

Kinderen mogen op de kunstmarkt weven op een weefraampje. Welkom van 11-17 uur! Gratis toegang.


Deelnemende kunstenaars (onder voorbehoud) : Anne van Dalen; Anne Miedema; Esther van Wijk; Siebe Dijkstra; Antje Schaap; Angelien Geerligs; Dineke Prins; Ans de lange; The Jewelry Story |Atelier Jan Kerkstra en Marion Pannekoek; Natalie de Klijn; Wim de boer; Carole Witteveen; Bruin
van der Duim; Fike Bouma; Hesther de Jong-Nijland; Cecyl de Vries; Marcel de Jong; Tjibbe en Dochter Mariska Boomsma; Jannetta Bron; Atelier De Weefplaats; Aafje Bouwer; Saskia Draaistra-Kooi; Willem Schilder; Michiel Kroonenberg; Leo Maarleveld; Mathilde Hemmes; Bé en Anneke Ketelaar; Wim Marchal; Nel de Boer; Sietske Bosma.


Twee workshops in de Tropische Kas aan de overkant, tegenover Hoofdstraat 80
1: Inloopworkshop TROPISCH KLEUREN. Kom tropisch kleuren en ontwerp je eigen kleurrijke illustratie met acrylverf en bloemen en blaadjes op een riviersteen, onder begeleiding van illustrator Hesther de Jong-Nijland van Studio Sterre. De steen wordt met lakspray afgewerkt zodat de
illustratie goed bewaard wordt en de steen gebruikt kan worden als presse papier of als kado om weg te geven. Het is ontzettend leuk om te doen, elke steen is uniek en iedereen, jong en oud kan hieraan mee doen. Tussen 11-17 uur kun je binnenlopen in de Tropische Kas en gratis meedoen!


2: Workshop MEERKLEURENDRUK. Je leert onder leiding van Sietske Bosma in ongeveer tweeënhalf uur een meerkleurendruk maken met een echte drukpers. De techniek is hoogdruk en je gaat naar huis met 4/5 prentjes. Zelf hoef je niets te bedenken: de kunstenaar geeft een aanzet en daar ga je mee aan de slag. Je snijdt met gutsjes in het linoleum en drukt af op verschillende soorten papier in verschillende lagen en experimenteert met kleur. Je zult verrast zijn van het resultaat! Deze workshop kost tijdens de kunstmarkt op 14 september slechts 15 euro (normaal 30 euro). Tijden workshops: van 10-12.30 en van 13.30-16.00 uur
Minimumleeftijd 11 jaar (voor 11 en 12 jarigen is het gratis)Wel
graag van tevoren aanmelden bij Sietske Bosma: 06-12796536 of via www.sietskebosma.nl
Sietske Bosma studeerde in 2007 af aan Academie Minerva en won in dat jaar de Allianz Grafiekprijs.
Haar beeldtaal is vaak ‘ het patroon’: een herinnering aan een textiel verleden. Sietske drukt zich het beste uit in grafiek omdat daarin zowel het ambachtelijke als het beeldend vermogen gecombineerd wordt. Ze is lid van HOLT ( de hoogdrukkers van het Noorden) , van ARTCETERA ( een
kunstenaarsinitiatief van 6 oud studenten van academie Minerva)


Datum en tijd: Zaterdag 14 sept 2019 – 11:00 uur tot 17:00 uur
Plaats: Beetsterzwaag, Lycklamapark, Hoofdstraat 80, 9244 CP Beetsterzwaag
Parkeren: – gratis parkeren achter het Gemeentehuis, Hoofdstraat 82-94, in Beetsterzwaag.

Open Atelierroute was weer een succes!

De open atelierroute georganiseerd door Kunst in Opsterland was weer een succes. Op de eerste dag hadden we helaas erg vervelend weer, maar de Pinksterdagen waren mooi en dat was in de bezoekersaantallen goed te merken.

Verscheidene kunstenaars hebben werk kunnen verkopen of hebben contacten opgedaan voor exposities. We hebben ook het idee dat er overal op de route wat meer mensen zijn geweest, meestal zit de piek toch in Beetsterzwaag.

De bezoekers complimenteerden ons over de goeie kwaliteit en diversiteit, ze vonden het evenement ook zeer drempelverlagend, velen komen misschien nooit in een galerie, maar gaan wel tijdens de open atelierroute een rondje maken.

Dit laatste vinden we natuurlijk heel mooi want het dichter bij de mensen brengen van de kunst in Opsterland is één van de doelstellingen van onze werkgroep.

Help!

Volgend jaar is het het tiende jaar dat de Open Atelierroute georganiseerd gaat worden, dit staat echter wel op losse schroeven, want Corina Blom houdt er na dit jaar mee op en dan is er dringend meer bezetting nodig. We kunnen dan iemand gebruiken die het leuk vindt om te plannen en te organiseren, maar ook iemand die goed is achter de computer. Dit hoeven niet per se kunstenaars te zijn!

Bij belangstelling horen we graag van je —>

MAIL ONS

Te Plak: de verhalen van de deelnemende kunstenaars

Deelnemende kunstenaars en hun verhaal:
Lea Adriaans:
“Het interesseert me hoe het persoonlijke verstopt zit in de dingen die we om ons heen hebben.” lees meer

Rien Broekhuijsen:
“Materialen en voorwerpen uit een zorgvuldig bij elkaar gezochte verzameling zijn de elementen waaruit ik mijn assemblages en installaties samenstel.” lees meer

Petra Dijkstra:
“Mijn project maakt de vergelijking tussen de huisvesting van de veenarbeiders en de huidige bewoners van de tiny-houses.” lees meer

Betty van der Kamp:
“Soms is blijven geen optie.
Het is vreemd om in 2018, gewend aan al het hedendaagse comfort, de wereld van de veenarbeiders binnen te stappen.” lees meer

Pauline Kick:
“On my way” “Het natuurgebied De Deelen waar de nieuw gevormde natuur is ontstaan door de veenarbeider is mijn doel.” lees meer

Tjitske Langhout & Yvette de Koning:
“Te plak is een gevoel, een gevoel in jezelf. Als je jezelf bij je hebt, ben je dan overal thuis?” lees meer

Heleen Langkamp:
“Het werk ‘Does it matter’ gaat over de vraag of de locatie/omgeving bepalend is voor je angst en of je omgeving je beïnvloedt.” lees meer

Michel Pol & Jan Kleefstra & Romke Kleefstra:
‘It Goeshoes’ “Ganzen waren jarenlang welkom in onze provincie en vonden hier hun plek; zij waren op z’n Fries ‘te plak’ en omdat ze ‘te plak’ waren, groeide hun aantal.” lees meer

Alie Popkema & Jahoud Saflo:
“Jahoud en Alie kozen voor het turf schip. Brandstof -Bouwstenen Schip – Vluchten” lees meer

Jelle Schotanus:
“Jelle Schotanus is sterk bij de natuur betrokken. De rode draad in zijn schilderijen is de natuur.” lees meer

Te Plak deelnemer: Heleen Langkamp

In 2014 heb ik de Master Fine Art afgesloten te Utrecht.
Mijn beeldende werk bestaat vooral uit video-installaties.
De thema’s tijd en ruimte vormen een rode draad in mijn werk. Ik onderzoek tijd als systeem enerzijds en tijd als, ongrijpbaar, vloeiend en persoonlijk geheel anderzijds.
Ruimte is voor mij onlosmakelijk verbonden met het thema tijd, dit komt veelal tot uitdrukking in de gelaagdheid in mijn werk.

Lees verder

Te Plak deelnemers: Michel Pol, Jan Kleefstra & Romke Kleefstra

‘It Goeshoes’

Ganzen waren jarenlang welkom in onze provincie en vonden hier hun plek; zij waren op z’n Fries ‘te plak’ en omdat ze ‘te plak’ waren, groeide hun aantal. De overwinteraars uit Noord-Europa en Siberië namen ieder jaar meer vrienden en familie mee en de overzomerende ganzen plantten zich voorspoedig voort. Maar dat werd te gek, althans dat vonden de boeren met de overheid en de jagers in hun kielzog. Het gevolg is dat er in de winter druk op ze wordt geschoten, in het voorjaar de eieren worden geschud en in de zomer de jongen worden gevangen en gedood. Van alle kanten wordt met man en macht getracht de gans te verjagen en te doden. Elke winter wordt er naar gestreefd om 100.000 Brandganzen, 75.000 Kolganzen en 25.000 Grauwe ganzen in Fryslân te doden.

Lees verder

Te Plak deelnemer: Lea Adriaans

Huisje 2
Installatie “Te plak”:
“The cyclus of things”

Het interesseert me hoe het persoonlijke verstopt zit in de dingen die we om ons heen hebben. In het aanbrengen van ordening. Juist symmetrisch, twee aan twee. Of bewust willekeurig. Soms laten we een spoor van dingen achter die verraden wat we gedaan hebben. De dingen om ons heen vertellen op welke manier we “thuis” zijn. Je eigen manier van ordenen geeft het gevoel van rust en controle en misschien ook wel van geluk.

Lees verder

Te Plak deelnemer: Pauline Kick

Locatie: de Woonbok

Het gevoel van verleden als herinnering heeft altijd kracht
Het is een gevoel van vreemdheid dat deel uitmaakt van de menselijke conditie

Turf was belangrijk om in het gebied rondom Nij Beets te overleven van vader op zoon en van moeder op dochter. Daar waar je geboren werd groeide je op, de ambachten (werkzaamheden) gingen vaak weer van vader op zoon door. En als dochter vormde je net als je moeder weer een gezin.

Lees verder

Te Plak deelnemer: Rien Broekhuijsen

Locatie: Huis van de Veenbaas

“Basiskamp” ca. 3 meter rond, 1,5 meter hoog. Installatie met 18 gecodeerde turven in 2 chroomstalen magazijnrekjes, 12 filament ledlampen en rookmachine op zand.

Over mijn werk:
Materialen en voorwerpen uit een zorgvuldig bij elkaar gezochte verzameling zijn de elementen waaruit ik mijn assemblages en installaties samenstel. Functionele objecten en materialen als kerkklokken, kisten, blokken turf, zand, agrarisch materiaal, zwaailichten, ballonnen, medische disposables, spiegels, bankschroeven, takken, autowielen of hout.

Lees verder

Muziek tijdens Te Plak

Tijdens ons Winter Kunst Evenement – Te Plak hebben we ook muziek!

Op vrijdag 28 december zal Bennie Huisman zorgen voor de muzikale omlijsting: Bennie is al meer dan veertig jaar zanger, verhalenverteller en schrijver. Zanger van eigen liedjes & wat hij verder mooi vindt, in meerdere talen. Muzikant op accordeon & piano. Verteller van meenemende ‘reis’-verhalen en schrijver van liedteksten & gedichten, kort proza, biografische verhalen, reisverhalen & romans.

 

Zaterdag 29 december zijn drie van de vier leden van Sa4 present met hun instrumenten:
Sa4 is een folk groep, ontstaan uit de groep Poco á Poco. Zij spelen en zingen volksmuziek afkomstig
uit Oost-Europa, de Balkan, Zuid-Europa, maar ook uit Finland, Ierland, Israël, Engeland, Amerika en Nederland. Verrassende arrangementen bij traditionele nummers en ook enkele eigen composities. Sa4 bestaat uit vier leden: Anja Haveman: trekharmonica en zang; Jitske Wijmenga: dwarsfluit en zang; Willem Zijlstra: gitaar, accordeon, bodhran en zang; Eelke Venema: trekharmonica, klarinet, sopraan sax en zang.

 

Loterij winnaar Open Atelierroute 2018

Ieder jaar tijdens de Open Atelierroute kunnen bezoekers voor twee euro een lot kopen om kans te maken op een kunstwerk van een van de deelnemende kunstenaars. Dit jaar waren Riemer en Dingena uit Boornbergum de gelukkige winnaars. Ze kozen een prachtig werk uit bij Gerard Dijkstra.

Open Atelierroute en Kunstweek

Nog even en dan is het al weer tijd voor de Open Atelierroute. Tijdens het Pinksterweekend zijn meer dan 20 kunstenaars te bezoeken in de vele ateliers in de gemeente. De deelnemende kunstenaars kun je al op onze website bekijken.

De routefolder is op verschillende plekken verkrijgbaar en ook hier te downloaden als pdf.

Van dinsdag 6 tm zondag 11 juni is er de Kunstweek met verschillende workshops gegeven door Opsterlandse Kunstenaars! Inschrijven kan vanaf nu. Kijk voor het complete overzicht op de Kunstweek pagina.

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Willy van den Bosch – Elzinga

Tijdens Open Atelierroute 2018: locatie 13

 

Artist statement:
Myn eag is altyd op reis.
Mijn oog is altijd op reis

 

Inspiratie:
skepping                             Schepping
ljocht donker                       licht donker
struktuur                             structuur
hichte en djipte                   hoogte en diepte
natûr                                   natuur
op wei                                op weg

koart om: it libben             kortom: het leven