Voorwaarden

Om deel te nemen aan de kunstroute Opsterland moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Professionaliteit

Je bent op een professionele manier werkzaam als kunstenaar en kunt naast ouder werk ook voldoende recent werk tonen.

Atelier

Je atelier/expositieruimte ligt binnen de gemeente Opsterland, is goed bereikbaar, heeft een professionele uitstraling en is geschikt om bezoekers te ontvangen. Indien er één of meerdere kunstenaar(s) mee wil(len) doen in je atelier dan dient hij/zij zich als deelnemer aan te melden en een bedrag van € 25,- te voldoen. Eigenheid, originaliteit en kwaliteit zijn belangrijke elementen welke in de deelneming van de kunstroute gewaardeerd wordt. Wij houden ons aan de regels van het coronabeleid, zoals bijvoorbeeld het totaal aantal bezoekers in één keer, het gebruik van mondkapjes, uitgezette route in het atelier, voldoende ventilatie, etc

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- (gastkunstenaar € 25,-) Gegevens voor het overmaken ontvang je na je inschrijving.

Publiciteit en herkenningsmiddelen

Naast publiciteit in de media worden posters en flyers gemaakt. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan de verspreiding hiervan en dat ze reclame maken voor de kunstroute, ook via de eigen kanalen (mail, social media, enz.). Voor de vindbaarheid van de ateliers is het verplicht de vlag van Kunst in Opsterland te gebruiken, die in het bezit blijft van de werkgroep. Voor adressen, die lastig te vinden zijn, verstrekken we extra bewegwijzering.

Aanmelding

Uiterlijk 14 februari 2022 schrijf je je in via het inschrijfformulier. Ook kunstenaars, die al eerder deelnamen, moeten zich opnieuw aanmelden, immers gegevens kunnen verouderen of veranderen. Na de aanmelding ontvang je informatie over het voldoen van de deelnamekosten en het verdere verloop.

Met je inschrijving ontvangen we tevens graag:

– 3 goede foto’s van je werk (minimaal 1mb). De foto’s zullen worden gebruikt voor de flyer en voor de overige publiciteit. Zorg voor een goede kwaliteit van het beeldmateriaal, belichting en uitsnijding.

– Een beknopte beschrijving van je werk (maximaal 75 woorden), geschreven in de derde persoon, welke in de folder en andere publicaties zullen worden opgenomen.

De werkgroep Kunst in Opsterland behoudt zich het recht voor om keuzes te maken, bepaalde wijzigingen of verbeteringen aan te brengen.