Voorwaarden

Om deel te nemen aan de Kunstroute Opsterland 2024 moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Algemeen

De Kunstroute Opsterland is alleen bedoeld voor kunstenaars die wonen en werken in Opsterland.

Professionaliteit
Je bent op een professionele manier werkzaam als kunstenaar en kunt naast ouder werk ook voldoende recent werk tonen, niet ouder dan 2 jaar. Je maakt gebruik van een eigen website of Facebook pagina zodat bezoekers van tevoren uitgebreid kennis met je werk kunnen maken.

Atelier
Je atelier/expositieruimte ligt binnen de gemeente Opsterland, is goed bereikbaar, heeft een professionele uitstraling en is geschikt om bezoekers te ontvangen. Gastkunstenaars uit Opsterland moeten zich ook aanmelden via het inschrijfformulier. Eigenheid, originaliteit en kwaliteit zijn belangrijke elementen welke in de deelname van de Kunstroute Opsterland gewaardeerd worden. 

Openstelling
De Kunstroute Opsterland 2024 vindt plaats op zaterdag 18 mei van 11:00-17:00, zondag 19 mei 11:00-17:00 en maandag 20 mei 11:00-17:00 uur. Je bent als deelnemer alle dagen geopend.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de (gast)kunstenaar bedraagt € 40,-  over te maken voor 15 maart 2024. Gegevens voor de betaling ontvang je na inschrijving.

Publiciteit 
Naast presentatie van de kunstenaars op de website worden er folders en flyers gemaakt. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan de verspreiding hiervan en dat ze reclame maken voor de kunstroute, ook via de eigen social media. Voor de herkenbaarheid van de ateliers wordt de vlag van Kunst in Opsterland gebruikt, die in het bezit blijft van de werkgroep. Voor adressen, die lastig te vinden zijn, verstrekken we extra bewegwijzering.

Aanmelding
Uiterlijk 1 maart 2024 schrijf je je in via het inschrijfformulier. Ook kunstenaars, die al eerder deelnamen, moeten zich opnieuw aanmelden, immers gegevens kunnen verouderen of veranderen. Na de aanmelding ontvang je informatie over het voldoen van de deelnamekosten en het verdere verloop. 

Met je inschrijving ontvangen we graag het volgende:
– 3 goede foto’s van je werk (we vragen minimaal 1mb voor maximale kwaliteit in folder en website). De foto’s worden gebruikt voor de folder, website en overige publiciteit
– Een beknopte uitleg van je werk (maximaal 40 woorden), geschreven in de derde persoon.


De foto’s en tekst kunnen opgestuurd worden naar: kunstinopsterland@gmail.com

De werkgroep Kunst in Opsterland heeft het recht uitzonderingen op de regels te maken.