Kunstenaars

Barak, Eldad

Sinds 2005 maakt Eldad Barak  (1974) met zijn bedrijf Woudhout exclusieve meubel- en houtkunst.
Hij werkt op ambachtelijke wijze in zijn werkplaats te Beetsterzwaag. Hout is een prachtig materiaal en wordt al eeuwen gebruikt. Het is geliefd en wordt geroemd vanwege zijn vele kwaliteiten. Het verbindt ons met het verleden maar ook met de toekomst.

Blom, Corina

Corina Blom houdt zich met landschappen bezig. Ze schildert ze of ze gebruikt grafische technieken. Het onderliggende thema is vergankelijkheid. In haar serie “Randomness” viel haar oog op de schijnbare willekeur in landschappen: vogels in vlucht, stenen op een strand of reflecties op het water. Website: www.corinablom.exto.nl

Bouma, Michel

Michel houdt zich al jaren bezig met het vervaardigen van bijzondere installaties van oude, afgedankte, versleten en vergeten voorwerpen en materialen. Zaken met een specifieke uitstraling en geschiedenis, maar die hun functie en betekenis met het verstrijken van de tijd zijn kwijt geraakt.

Het is hieruit, uit dit “bouwmateriaal”, dat Michel zijn opmerkelijke, niet alledaagse constructies vormt. Samengestelde objecten met nieuwe functies en nieuwe betekenissen. Confronterend soms, unheimisch, schurend, humorvol, of lichtlijk verwarrend. En tegelijkertijd zo persoonlijk, duidelijk gelaagd. En altijd een dialoog aangaand met de beschouwer.

Deunhouwer, Piet

Als schilder komt hij met zijn werk naar buiten. Als schrijver houdt hij zijn werk over het algemeen binnenskamers. Wat inhoudt dat hij als schrijver schildert en als schilder schrijft. Zijn schilderijen worden dan ook meestal literair genoemd. Zelf noemt hij zich een sprookjesverteller met in beide disciplines een nauwkeurige detaillering. Zodanig dat de lezer of beschouwer zich er in kan verliezen. Link: pietdeunhouwer

Dijkstra, Gerard

Gerard is in Nederland één van de weinige kunstenaars die met kienhout werkt. Hij maakt zijn unieke beelden van kienhout uit Nij Beets en De Veenhoop (Friesland). Het meest voorkomend in deze omgeving zijn kienhout van eik en grove den. Zijn beelden roepen veelal direct tastbare gevoelens van oerkracht, puurheid en herkenning op, en brengen de fantasie op dreef door hun organische vormen. Website: www.frijfryslan.nl

Drenth, Bertie van

Vanaf het begin heeft zij de keuze gemaakt  geen gebruikskeramiek te maken en richt zij zich op handvormen i.p.v. de draaischijf. De natuur met al haar organische vormen en structuren is de inspiratiebron voor het werk van Bertie. Het patroon dat ontstaat door herhaling van dezelfde vorm wordt vastgelegd in de veelal flinterdunne decoratie. In de basis van het object laat zij zich niet beperken tot een enkele vorm en zoekt ze de uitdaging van nieuwe vormen en mogelijkheden. Waarbij de eventuele functionaliteit van een bepaalde vorm van ondergeschikt belang is. Website: www.keramiek11.tk

Fransen, Koos

Koos Fransen (1957) is werkzaam als zelfstandig beeldhouwer/ ambachtelijk steenhouwer. Hij heeft de opleiding voor beeldend kunstenaar/ ambachtelijk steenhouwer gevolgd in Utrecht en Venetië. Nu is hij werkzaam in zijn eigen ambachtelijke beeldhouwerij en steenhouwerij in Gorredijk, waar hij zich voornamelijk richt op kunstzinnige gedenktekens/ beelden en vrij beeldhouwwerk.

Jong, Marc de

Schilderen en het maken van sculpturen begint met kijken. Het goed in zich opnemen van alles wat hij ziet is voor hem een soort automatisme geworden, een tweede natuur. overal neemt hij beelden waar. Beelden die inpireren, transformeert hij in zijn eigen vormentaal. Hij maakt de verbeelding zichtbaar op een poëtische wjze in een figuratief/abstract schilderij of sculptuur. Website: www.mdj-atelier.nl

Kerkstra, Jan & Marion Pannekoek Atelier

Atelier voor eigentijdse originele handgemaakte sieraden in Wijnjewoude. Wij ontwerpen en maken sieraden en bijzondere trouwringen. Verder doen wij opdrachten, reparaties en hergebruiken uw goud om er een nieuw sieraad van te maken. U bent van harte welkom ons atelier en expositieruimte te bezoeken. Dat kan op de volgende dagen: donderdag, vrijdag en zaterdag. Van 9.30 tot 18.00 uur of op afspraak. Website: www.thejewelrystory.com

Kick, Pauline

Het natuurgebied De Deelen waar de nieuw gevormde natuur is ontstaan door de veenarbeider is mijn doel. Mijn wandelschoenen staan klaar, en met mijn rugzak, mijn camera en notitiemateriaal vertrek ik. “On my way”Is voor mij het voelen van de wind en het ruiken van de geur van het landschap, het observeren, het maken van notities en foto’s. Het verzamelen van gevonden objecten of materiaal en de onverwachte ontmoetingen en verhalen.

Met mijn camera bevries ik de momenten. Het zijn de elementen die vaak gevormd zijn door de tijd. Het verval, het einde van een zomer waar de natuur stilletjes afscheid neemt van zijn hoogtepunt. Zich in grijsheid en verval in alle schoonheid mij weet te verrassen. Hier liggen de verhalen van de turfarbeider, de gesprekken die zij wellicht hebben gevoerd zijn langzaam opgelost en de roep van de vogels hebben het overgenomen. Dit heeft voor mij een sterke verwantschap met het geheugen van het landschap.
Voor mij ontstaan de beelden dankzij mijn wandelingen. In mijn atelier ga ik de beelden, de teksten en notities vorm geven, er zullen beelden ontstaan , teksten ontstaan die ik bewerk. Met een beamer zal ik dit projecteren in een de turfbok bij het Damshûs. Hier leefde het gezin, op het water, naar mate dat de tijd verstreek en de karige verdiensten de turfbok vaak te weinig onderhoud kreeg was men genoodzaakt deze definitief op het land neer te zetten. De turfbok is een sobere ruimte waar alleen nog enkele sporen verwijzen naar de tijd en zijn leven van de veenarbeider. De projectie zal plaatsvinden rechtstreeks op de wand, zonder gebruik te maken van een projectiescherm. Het zou kunnen dat een sobere tafel en stoelen fysiek een onderdeel zullen zijn van de projectie.
Herinneringen die verdwijnen.
Voor mij is het een zoeken naar het moment van het “er zijn” en het “verdwijnen”.
Een synthese in beeld aangaan. Een beeld die nieuwe herinneringen oproepen.

Klazema, Klaas

Klaas Klazema, geboren in 1952 te Gorredijk, is autodidact. Hij schildert hoofdzakelijk landschappen in olieverf. Hij vindt daarbij zijn inspiratie zowel in zijn directe omgeving als ook in de door hem vele gemaakte buitenlandse reizen. Zo nu en dan maakt hij een uitstapje naar abstract werk. Website: www.klaasklazema.exto.nl

Koolhaas, Boukje

“Wat mij drijft in mijn werk is mijn wens om de veelzijdigheid van het leven te beleven in de ontmoeting met de ander en mijzelf; mijn wens om uitdrukking te geven aan wat in mij leeft en daarmee anderen te inspireren; mijn wens om ook anderen gelegenheid te bieden zich te ontplooien en uit te drukken. ‘Ontmoeting, inspiratie, nieuwe wegen’ is mijn motto. Kleinschalig, persoonlijk, gemoedelijk is mijn werkwijze.”

Als verhalenverteller/storyteller treedt zij op met een keur aan verhalen, geschikt voor allerhande gelegenheden. Website: www.soelaes.nl

Kradolfer, Liesbeth

Liesbeth Kradolfer is in 1994 begonnen met beeldhouwen. In eerste instantie richtte zij zich op het werken in verschillende (zachte) steensoorten (speksteen, albast, serpentijn, marmer). De laatste jaren werkt zij met verschillende materialen: steen, klei, was etc.

Wanneer zij in steen werkt, begint het creatieve proces bij de keuze van de ruwe steen. De vorm, kleur en structuur van de steen moeten haar aanspreken. Het te maken object krijgt al doende vorm. Het lijnenspel is de intuïtief aangevoelde weg die het werk moet gaan, soms vreemd aandoend, soms herkenbaar.

Het eindresultaat is bereikt wanneer de lijnen samenvloeien. Bij het werken in klei, was of andere materialen waar het in het proces gaat om “toevoegen” i.p.v. “afpellen” laat zij zich leiden door hetgeen er op dat moment ontstaat. Ook hier speelt intuïtie een grote rol in het groeiproces naar een abstracte of figuratieve vorm. Het toevoegen van kleurenstructuren nadat het beeld gebakken is, vormt een grote uitdaging. Linkedin: liesbethkradolfer

Kroonenberg, Michiel

Michiel maakt kleurige schilderijen en objecten. Meestel werkt hij met acrylverf -“kan je lekker doorwerken”- en gebruikt hij eenvoudige vormen om zich uit te drukken. Zijn schilderijen en objecten hebben meestal geen grote boodschap, hij vindt het prettig als mensen een beetje vrolijk worden als men naar zijn werk kijkt. Website: www.michiel-kroonenberg.nl

Leeuwen, Marieke van

Het thema ‘De wereld is vreemd’ staat centraal in haar werk. Het leven is vol prachtige dingen en tegelijkertijd is er de broosheid van het bestaan. De grens tussen geluk en wreedheid is flinterdun. In haar keramiek en schilderijen benadert ze de wereld met humor en melancholie om deze tegenstelling te verzachten. Haar kleurrijke beelden en reliëfwerk vol details van keramiek vertellen sprookjes en laten emoties zien. Haar schilderijen hebben vaak een licht surrealistische sfeer. Website: www.ateliermariekevanleeuwen.nl

Maarleveld, Leo

Laag gestookt Aardewerk.
Op de draaischijf maak ik van rood bakkende klei diverse potten en schalen.
Met terra sigillata wit of met licht blauw pigment worden de potten gedecoreerd daarna polijsten. Af stoken met gedroogd zeewier of de ouderwetse staalwol gras of houtwol met zout dik voor de speciale effecten. Website: www.leokeramiek.nl

Mommersteeg, Frank

Frank Mommersteeg (1944) schildert en tekent al zijn hele leven. In zijn persoonlijke ontwikkeling als kunstenaar doorliep hij de fasen van het realisme en surrealisme, alsook die van het abstract expressionisme.

In zijn schilderijen wil hij uitdrukking geven aan de grootsheid en magie van het landschap, daarbij inbegrepen ook de ruimtelijkheid, de leegte en de stilte. In zijn opvatting is het schilderproces een vorm van zelfontdekking, welke voorafgaat aan een product of resultaat.

Popkema, Alie

Ontdekken, verdiepen, verbeelden…

In haar werken onderzoekt ze tegenstellingen en legt verbindingen. Kwetsbare en krachtige (vrouwelijke) lijnen, weergegeven in o.a. Albast.
Ze geniet van de interactie, van de emotie.
Met groot opgezette installaties van draden vraagt ze aandacht voor de kwetsbaarheid van de natuur, en verbindt in community art.

Haar (educatieve) projecten zijn veelal opgezet vanuit de beleving, vanuit het DOEN! Onderzoeken, bouwen, vertrouwen. Website: www.keunst.com

Veen, Anne-Marie van

In haar werk zie je de ”verstilde emotie” waarbij het Wad en de Waddengebieden, een onuitputtelijke inspiratiebron voor haar zijn. De geschilderde landschappen zetten de allerdaagse werkelijkheid in een, onverwachts perspectief.
Door de vele dunne, aangebrachte lagen olieverf krijgt het werk de nodige intensiteit en kleurnuances,  waardoor er een sterk atmosferisch beeld ontstaat. Website: www.annemarievanveen.nl

Venema, Nynke

Naast haar werk met bewegend beeld en interactieve installaties gebruikt Nynke nog steeds haar oude medium: fotografie. Haar verstillende natuurbeelden zijn tijdens de Open Atelierroute buiten te zien en tonen hoe zij zich verhoudt tot de natuur en wat deze voor haar betekent. Website: www.knynk.com

Verhoef, Jacqueline

In haar werk laat ze zien wat haar op een bepaald moment pakt of intrigeert. Een bloem of de gekrulde hoorn van een schaap. Soms laat ze de zichtbare werkelijkheid los om in kleur en vorm iets te laten gebeuren. Daarin speelt de mens en beweging een rol, want iedere beweging brengt teweeg, zelfs het geringste opslaan van een oog… Vanaf 2008 heeft het vilten een belangrijke plaats gekregen binnen haar werk. Website: www.atelierblauwgras.nl

Vleugel, Hanneke

Uitgangspunt is het materiaal. Onuitputtelijke mogelijkheden met acrylverf en ondergronden inspireren haar, vernieuwen haar werk en houden haar nieuwsgierig en alert. Ze voelt een grote noodzaak om te schilderen. De laatste 20 jaar “is het er pas echt van gekomen”. Een laatbloeier, dus! De onderwerpen die ze o.a. schildert, zijn: kleine en grote (familie) portretten, koeien en katten. Website: www.hannekevleugel.nl

Waal-Bijma, Jikke van de

‘Niets en niemand is volmaakt, juist het onvolmaakte geeft een volmaakt beeld van de mens’

Mensen, daar draait het om in mijn werk. De mens in al zijn onvolmaaktheden maar daardoor echt mens wordend. De kwetsbare mens, de trotse mens, de uitdagende mens … kortom de mens in verschillende verschijningsvormen. Website: www.jikkevandewaalbijma.com

Waringa, Saapke

De kunst bestaat voor haar uit beeldhouwen in diverse steensoorten. Albast heeft haar voorkeur. Die voorkeur heeft te maken met de structuur en de mooie kleuren. Vooral de doorschijnende witte albast vindt ze prachtig. Website: www.saapkewaringa.exto.nl

Weij, Japke

Japke Weij tekent al vanaf haar 5e jaar, heeft als maatschappelijk werker en jurist gewerkt en wijdt zich sinds 2011 volledig aan de kunst. Sinds 2013 heeft ze schilderles bij Jannes Kleiker.

Zij put haar inspiratie uit de behoefte een melancholieke, mystieke sfeer op te roepen van rust en verstilling. Ze bereikt dit door te werken met scherpe, maar ook zachte contrasten en het gebruik van licht en donker. Schoonheid, verval, ritme, kader, kleur en perspectief zijn belangrijke elementen in haar werk. Website: www.japkeweij.nl

Wiersma, Tjitske

Tjitske Wiersma schildert al vele jaren als hobby. Zij is begonnen als aquarelliste, maar schildert nu hoofdzakelijk met acryl- en olieverf. Zij schildert uitsluitend realistisch werk en je zou haar gerust kunnen rekenen tot de fijnschilders. Alles moet niet alleen kloppen, maar ook de kleurstelling is voor haar van het grootste belang. Haar schilderijen zijn daardoor zeer herkenbaar. Website: www.tjitskewiersma.nl