Voorwaarden deelname Kunstmarkt

Voorwaarden tot deelname aan de KUNSTMARKT, zondag 12 september 2020:

1. Het is aan de organisatie om deelnemers een standplaats toe te wijzen of te weigeren. Er is een ballotagecommissie die met name let op kwaliteit en eigenheid in het werk. Indien u geen website heeft waarop het werk beoordeeld kan worden, wordt verwacht dat u minimaal 3 kwalitatief goede foto’s opstuurt via mail naar kunstinopsterland@gmail.com.

2.1 Nadat u van de organisatie bericht hebt gekregen van definitieve toewijzing, wordt u verzocht het bedrag van € 35,- per kraam (en extra voor lat €1,00, en plank € 2,50) over te maken op een nader bekend gemaakt te worden rekeningnummer;

2.2 Voor de deelnemers “Buitenkunst” zijn de kosten € 20,-;

3. Teruggave van het bedrag is helaas niet mogelijk bij annulering ;

4. De deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de kraam, zal deze op een verzorgde wijze inrichten en zal de kraam na afloop in de oorspronkelijke staat achter laten;

5. De deelnemer/ster zal zelf zorg dragen voor de afvoer van zijn/haar afval;

6. De werkgroep Kunst in Opsterland behoudt zich het recht om ingezonden fotomateriaal zonder recht op vergoeding te gebruiken voor publicatie;

7. De deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke materialen en kunstwerken;

8. De afmetingen van de kramen zijn 4 x 1 m en dient afgedekt te worden met een net doek tot aan de grond;

9. Om logistieke redenen zullen we de deelnemers vragen om op een bepaalde tijd te komen;

10. Voor aanvang (11.00 uur) dienen voertuigen weg te zijn van het terrein op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen;

11. De stands moeten tot 17.00 uur ingericht blijven, voor die tijd mag niet begonnen worden met opruimen.