Voorwaarden deelname Kunstmarkt

Voorwaarden tot deelname aan de KUNSTMARKT, zaterdag 11 september 20201:

1. Het is aan de organisatie om deelnemers een standplaats toe te wijzen of te weigeren. Er is een ballotagecommissie die met name let op kwaliteit en eigenheid in het werk. Indien u geen website heeft waarop het werk beoordeeld kan worden, wordt verwacht dat u minimaal 3 kwalitatief goede foto’s opstuurt via mail naar kunstinopsterland@gmail.com.

2.1 Nadat u van de organisatie bericht hebt gekregen van definitieve toewijzing, wordt u verzocht het bedrag van € 25,- per kraam (en extra voor lat €1,00, en plank € 2,50) over te maken op een nader bekend gemaakt te worden rekeningnummer;

2.2. Zie Wat we van je vraag punt 2

3. De deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de kraam, zal deze op een verzorgde wijze inrichten en zal de kraam na afloop in de oorspronkelijke staat achter laten;

4. De deelnemer/ster zal zelf zorg dragen voor de afvoer van zijn/haar afval;

5. De werkgroep Kunst in Opsterland behoudt zich het recht om ingezonden fotomateriaal zonder recht op vergoeding te gebruiken voor publicatie;

6. De deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke materialen en kunstwerken;

7. De afmetingen van de kramen zijn 4 x 1 m en dient afgedekt te worden met een net doek tot aan de grond;

8. Om logistieke redenen zullen we de deelnemers vragen om op een bepaalde tijd te komen;

9. Voor aanvang (11.00 uur) dienen voertuigen weg te zijn van het terrein op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen;

10. De stands moeten tot 17.00 uur ingericht blijven, voor die tijd mag niet begonnen worden met opruimen.

Wat we van je vragen:

1. reageer vóór 15 juli 2021 d.m.v. het beantwoorden van deze e-mail. Oók als je NIET mee doet, laat dit even weten. In jouw plaats kunnen we iemand anders blij maken.

2. maak het geld vóór 15 juli over. I.v.m. corona hebben we dit jaar een gereduceerd tarief, namelijk 25 euro (i.p.v. 35) per kraam, daarbij optellen 1 euro voor een lat en 2,50 euro voor een plank.

3. op bankrekening: IBAN = NL40TRIO 0198 4271 74 t.n.v.  St. Cultuur Beetsterzwaag

4. vermeld duidelijk je naam en of je lat en/of plank erbij wilt.

5. als de markt niet door gaat i.v.m. corona, dan krijg je het hele bedrag terug; als je zelf annuleert, krijg je het halve bedrag terug.