Voorwaarden OAR

Voorwaarden

Om deel te nemen aan de Open Atelierroute Opsterland 2020 moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Professionaliteit

Je bent op een professionele manier werkzaam als kunstenaar en kunt naast ouder werk ook voldoende recent werk tonen, niet ouder dan 2 jaar.

Atelier

Je atelier/expositieruimte ligt binnen de gemeente Opsterland, is goed bereikbaar, heeft een professionele uitstraling en is geschikt om bezoekers te ontvangen. Indien er één of meerdere kunstenaar(s) mee wil(len) doen in uw atelier dan dient hij/zij zich als deelnemer aan te melden en een bedrag van € 45,- te voldoen.

Openstelling

De Open Atelierroute 2020 vindt plaats op zaterdag 30 mei van 12:00-18:00, zondag 31mei  12:00-18:00 en maandag 1 juni 12:00-18:00 uur. Je bent als deelnemer alle dagen geopend.

Ballotage

Bij nieuwe deelnemers vindt ballotage plaats. De ballotagecommissie brengt eventueel een bezoek aan de kandidaat-deelnemers. In geval van twijfel worden ook deelnemers van vorig jaar opnieuw besproken en bezocht. Eigenheid, originaliteit en kwaliteit zijn belangrijke elementen waarop het werk beoordeeld wordt.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt €45,- (gastkunstenaar € 45,-) over te maken voor 20 maart 2020. Gegevens voor het overmaken ontvang je na inschrijving.

Publiciteit en herkenningsmiddelen

Naast publiciteit in de media worden posters en flyers gemaakt. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan de verspreiding hiervan en dat ze reclame maken voor de Open Atelierroute, ook via de eigen kanalen (mail, social media, enz.). Voor de vindbaarheid van de ateliers is het verplicht de vlag van Kunst in Opsterland te gebruiken, die in het bezit blijft van de werkgroep.

Aanmelding

Voor 28 februari 2020 geef je aan of je mee wilt doen. De ballotage vindt plaats eind februari zodat iedereen begin maart weet of hij/zij in 2020 ook daadwerkelijk kan deelnemen aan de Open Atelierroute.

Voor 20 maart 2020 willen we vervolgens graag:

– 3 goede foto’s van je werk (minimaal 1mb). De foto’s worden ook gebruikt voor de brochure en facebook en overige voor publiciteit;

– Een beknopte uitleg van je werk (maximaal 75 woorden), geschreven in de derde persoon welke in publiciteit zal worden opgenomen:

De foto’s en tekst kunnen opgestuurd worden naar: kunstinopsterland@hotmail.com

De werkgroep Kunst in Opsterland heeft het recht uitzonderingen op de regels te maken.

Immers: uitzonderingen bevestigen de regel!