Te Plak deelnemer: Betty van der Kamp

Locatie: huisje 3

Ik ben een interdisciplinair werkende kunstenaar. Dat houdt in dat ik zowel het ruimtelijke als in het platte vlak werk.
In mijn ruimtelijke werk reageer ik graag op de ruimte waarin het werk tentoongesteld wordt. Het moet aan de ruimte iets toevoegen, veranderen, beïnvloeden en op deze wijze het kunstwerk van een extra lading voorzien.

Soms is blijven geen optie.
Het is vreemd om in 2018, gewend aan al het hedendaagse comfort, de wereld van de veenarbeiders binnen te stappen. Ik probeer me voor te stellen dat die mensen ook verliefd werden en hoe zij, tevreden voor hun knusse huisje een pijpje gerookt hebben. Dat lukte maar matig, een gevoel van onrecht, diepe zorgen en armoede blijft de overhand houden. Geen vreugde en plezier hier. Dit was de ‘plak’ van de veerarbeiders, maar zullen zij zich hier ook ‘te plak’ gevoeld hebben?

Ook in die tijd (eind 19e eeuw) waren er mensen, die oog hadden voor de deplorabele toestand waarin de veenarbeiders zich bevonden. Hiertoe moet ook Ds. Guillaume van der Brugghen predikant in Nijbeets gerekend worden. Hij deed zijn uiterste best voor de arbeiders en hun gezinnen en vond emigratie naar een betere ‘plak’ ook een te overwegen stap.

Maar hoe dan? Met wie? Wie niet…..

Nei it neat

It freget mear as dizze keamer
Leech te heijen, muorren te wytsjen
En lis de keale romte in swijplicht op
Sadat in leechte yn my trochkringt.
Eerst dan dwaal ik ôf nei
In djipper neat dêr ’t dôvens
Delstrykt yn in wurd en rekket

In byld bedwelme as ik nei
It swart fan Rothko stoarje
Mei huver syn donker fjild ynrin
Dat sprakeleas
It ûnbestimde iepenteart.

Naar het niets

Het vraagt meer dan deze kamer

Leeg te halen, muren te witten
En leg de kale ruimte een zwijgplicht op
Zodat een leegte in mij doordringt.
Dan pas dwaal ik af naar
Een dieper niets waar doofheid
Neerstrijkt in een woord en raakt
Een beeld bedwelmd als ik naar
Het zwart van Rothko staar,
Huiverig zijn donkere veld inloop
Dat sprakeloos
Het onbestemde openvouwt

(Marije Roorda)