Te Plak deelnemer: Betty van der Kamp

Locatie: huisje 3

Ik ben een interdisciplinair werkende kunstenaar. Dat houdt in dat ik zowel het ruimtelijke als in het platte vlak werk.
In mijn ruimtelijke werk reageer ik graag op de ruimte waarin het werk tentoongesteld wordt. Het moet aan de ruimte iets toevoegen, veranderen, beïnvloeden en op deze wijze het kunstwerk van een extra lading voorzien.

Lees verder

Te Plak deelnemer: Heleen Langkamp

In 2014 heb ik de Master Fine Art afgesloten te Utrecht.
Mijn beeldende werk bestaat vooral uit video-installaties.
De thema’s tijd en ruimte vormen een rode draad in mijn werk. Ik onderzoek tijd als systeem enerzijds en tijd als, ongrijpbaar, vloeiend en persoonlijk geheel anderzijds.
Ruimte is voor mij onlosmakelijk verbonden met het thema tijd, dit komt veelal tot uitdrukking in de gelaagdheid in mijn werk.

Lees verder

Te Plak deelnemers: Michel Pol, Jan Kleefstra & Romke Kleefstra

‘It Goeshoes’

Ganzen waren jarenlang welkom in onze provincie en vonden hier hun plek; zij waren op z’n Fries ‘te plak’ en omdat ze ‘te plak’ waren, groeide hun aantal. De overwinteraars uit Noord-Europa en Siberië namen ieder jaar meer vrienden en familie mee en de overzomerende ganzen plantten zich voorspoedig voort. Maar dat werd te gek, althans dat vonden de boeren met de overheid en de jagers in hun kielzog. Het gevolg is dat er in de winter druk op ze wordt geschoten, in het voorjaar de eieren worden geschud en in de zomer de jongen worden gevangen en gedood. Van alle kanten wordt met man en macht getracht de gans te verjagen en te doden. Elke winter wordt er naar gestreefd om 100.000 Brandganzen, 75.000 Kolganzen en 25.000 Grauwe ganzen in Fryslân te doden.

Lees verder

Te Plak deelnemer: Lea Adriaans

Huisje 2
Installatie “Te plak”:
“The cyclus of things”

Het interesseert me hoe het persoonlijke verstopt zit in de dingen die we om ons heen hebben. In het aanbrengen van ordening. Juist symmetrisch, twee aan twee. Of bewust willekeurig. Soms laten we een spoor van dingen achter die verraden wat we gedaan hebben. De dingen om ons heen vertellen op welke manier we “thuis” zijn. Je eigen manier van ordenen geeft het gevoel van rust en controle en misschien ook wel van geluk.

Lees verder

Te Plak deelnemer: Pauline Kick

Locatie: de Woonbok

Het gevoel van verleden als herinnering heeft altijd kracht
Het is een gevoel van vreemdheid dat deel uitmaakt van de menselijke conditie

Turf was belangrijk om in het gebied rondom Nij Beets te overleven van vader op zoon en van moeder op dochter. Daar waar je geboren werd groeide je op, de ambachten (werkzaamheden) gingen vaak weer van vader op zoon door. En als dochter vormde je net als je moeder weer een gezin.

Lees verder

Te Plak deelnemer: Rien Broekhuijsen

Locatie: Huis van de Veenbaas

“Basiskamp” ca. 3 meter rond, 1,5 meter hoog. Installatie met 18 gecodeerde turven in 2 chroomstalen magazijnrekjes, 12 filament ledlampen en rookmachine op zand.

Over mijn werk:
Materialen en voorwerpen uit een zorgvuldig bij elkaar gezochte verzameling zijn de elementen waaruit ik mijn assemblages en installaties samenstel. Functionele objecten en materialen als kerkklokken, kisten, blokken turf, zand, agrarisch materiaal, zwaailichten, ballonnen, medische disposables, spiegels, bankschroeven, takken, autowielen of hout.

Lees verder