Te Plak deelnemer: Heleen Langkamp

In 2014 heb ik de Master Fine Art afgesloten te Utrecht.
Mijn beeldende werk bestaat vooral uit video-installaties.
De thema’s tijd en ruimte vormen een rode draad in mijn werk. Ik onderzoek tijd als systeem enerzijds en tijd als, ongrijpbaar, vloeiend en persoonlijk geheel anderzijds.
Ruimte is voor mij onlosmakelijk verbonden met het thema tijd, dit komt veelal tot uitdrukking in de gelaagdheid in mijn werk.


Het werk ‘Does it matter’ gaat over de vraag of de locatie/omgeving bepalend is voor je angst en of je omgeving je beïnvloedt. De film laat zien hoe ik de eigen, geschreven tekst hierover op de badkamerspiegel schrijf. Doordat dit proces zich meerdere keren herhaalt, en ‘tekst op tekst’ wordt geschreven, ‘verdwijnt’ de leesbaarheid van de tekst. De film laat beide perspectieven naast elkaar zien: hetgeen je zou zien als je ‘vanachter de spiegel’ zou kunnen kijken en hetgeen je ziet als je ‘voor de spiegel’ staat.
Deze beelden wisselen qua positie nadat er weer een tekst is geschreven. De film wordt geprojecteerd op melkwit plexiglas, hangend in de ruimte, zodat de film zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde bekeken kan worden.

Does it matter
to know where you are
when you are scared
You actually think it matters
As if your geographic position in the world
would give you an idea
about who you are

link naar video ‘Does it matter’ op vimeo: https://vimeo.com/225375272